Винаги съм знаела, че ще бъда лекар

14 Показвания 1,4 хил.

Д-р Младена Радева завършва Медицински университет - Варна през 2015г. с отличен успех. Сега е асистент в Катедрата по очни болести и зрителни науки.
„Винаги съм знаела, че ще бъда лекар, защото медицината е едно призвание, което човек носи в себе си, дори да не го осъзнава.“, казва д-р Радева.
Още в студентските си години тя проявява изключителен интерес към офталмологията, започва да се занимава с научни проекти и прави няколко публикации по мащабни проучвания. Нейните търсения в дебрите на науката в тази сфера продължават и сега
„За мен е огромно удоволствие, че д-р Радева е в моя екип“, казва проф. д-р Христина Групчева - ръководител на Катедрата по очни болести и зрителни науки. Тя я определя като изключително систематичен клиницист и един от най-перспективните млади офталмолози. Престижните награди, на които е носител д-р Младена Радева, красноречиво говорят за това.

Коментари